GlobalGAP став універсальною системою, яка працює в більш ніж 100 країнах світу. Розробка стандарту була ініційована, перш за все, торговими мережами, але для сільгоспвиробника він відкриває багато можливостей:

  • Вихід на міжнародний ринок. GlobalGAP є найважливішою складовою успішного і рівноправного виходу на світовий ринок. Переважна більшість європейських торгових мереж працює зі стандартом GlobalGAP, що істотно ускладнює вихід на ринок Європи несертифікованої продукції.
  • Комерційні вигоди: продукція сертифікована даним стандартом, є безпечною для споживання, а тому має кращий попит. Більшість торгових мереж працюють в Україні позитивно сприймають сертифікацію GlobalGAP.

Фермер, який запровадив систему GlobalGAP, демонструє відкритість і відповідальність за свою продукцію. Це завжди сприятливо позначається на іміджі і реалізації продукції. Сертифікована продукція є відмінним сировиною для переробки, оскільки використання безпечної сировини є ключовою умовою отримання доброякісного кінцевого продукту.

  • Відповідальність Керівництва дозволяє демонструвати свою відданість виробництву і постачанню безпечної продукції, а також створення сприятливого робочого середовища. Тому GlobalGAP виступає в якості важливого елемента довіри, що дозволяє створити надійні відносини між фермером, споживачем, супермаркетом і переробником.
  • Оптимізація управління: GlobalGAP вимагає введення ряду специфічних процедур сприяють управлінню виробництвом. Завдяки цьому всі складові виробничого циклу об'єднані в систему, завдяки якій весь персонал чітко розуміє свої обов'язки і відповідальність.
  • Конкурентні Переваги: сертифікація GlobalGAP є значною конкурентною перевагою компанії на внутрішньому і зовнішньому ринках. Інтеграція України в європейський простір, відкриває кордони для імпортної продукції, переважна більшість якої вже сертифіковано. Це призводить до загострення конкуренції, а тому сертифікат GlobalGAP є вагомим елементом у конкурентній боротьбі.
  • Впевненість Замовників: заказники продукції (торговельні мережі, переробні підприємства, пункти громадського харчування) впевнені в якості та безпеки одержуваної продукції. Це хороший шлях до довготривалого співробітництва.
  • Впевненість Споживачів в якості і безпеки сільськогосподарської продукції сприяє зростанню довіри до виробників і підприємствам роздрібної торгівлі, що позитивно відображається на розвитку даного сегмента ринку.
  • Управління Ризиками зменшує ймовірність забруднення/зараження продукції, сприяє охороні навколишнього середовища, поліпшення виробничої гігієни та санітарії.
  • Реєстрація: впровадження системи реєстрації полегшує спілкування з контролюючими органами, сприяє підвищенню ефективності контролю виробництва.
  • Сумісність з іншими Системами Менеджменту якості: Система GlobalGAP сумісна з іншими Системами Менеджменту якості, наприклад BRC, IFS, ISO 9001: 2000, ISO 22000. Вона не претендує на функції Державного Стандарту і не вступає в протиріччя з національним законодавством.
Переваги для виробників