Побудова системи GlobalGAP на конкретному підприємстві складається з наступних етапів:

 • первинний аудит підприємства на відповідність вимогам стандарту,
 • підготовка підприємства, впровадження критеріїв відповідності
 • сертифікаційний аудит.

Первинний аудит

Необхідний, якщо сільгоспвиробник бажає отримати розуміння, наскільки його підприємство відповідає вимогам стандарту. Даний аудит проводиться з використанням оціночного листа GlobalGAP, де беруться до уваги всі контрольні пункти стандарту, що мають відношення до культурам, заявленим до сертифікації. Після закінчення первинного аудиту виробник отримує заповнений оціночний лист GlobalGAP, висновки про часу необхідному на підготовку і короткий перелік рекомендацій щодо усунення основних невідповідностей.

На підставі оціночного листа GlobalGAP, проводиться детальний аналіз робочого процесу. Після закінчення консультант має адекватне розуміння системи ведення господарювання. Вивчаються всі невідповідності вимогам стандарту. Робиться аналіз. Визначається час, необхідний для впровадження системи. Надаються базові рекомендації по загальному виправлення невідповідностей. Не обов'язковий - якщо підприємство прийняло рішення однозначно впроваджувати систему.

Підготовка підприємства, впровадження критеріїв відповідності

В процесі впровадження системи GlobalGAP проводиться

 • ознайомлення виробника і його фахівців зі стандартом (його цілі, значення, основні положення);
 • загальний аналіз господарства (аналіз документації, систем удобрення та захисту, сортового різноманіття та інше);
 • підготовка необхідної системи документації (реєстраційні журнали, рекомендації, інструкції) відповідно до вимог стандарту;
 • ідентифікація та оцінка можливих ризиків виробництва, методів протидії або попередження (гігієнічні, екологічні, хімічні, біологічні та інші);
 • впровадження відповідних систем реєстрації заходів з обробки рослин пестицидами, внесення добрив, технологічних операцій;
 • консультації щодо підготовки складів мінеральних добрив і отрутохімікатів відповідно до вимог GlobalGAP і національного законодавства;
 • рекомендації щодо облаштування території господарства відповідно до вимог стандарту;
 • рекомендації щодо приведення у відповідність системи охорони праці та виробничої санітарії;
 • розробка системи відстеження та процедури відкликання продукції;
 • сприяння у відправленні зразків продукції на аналіз змісту залишків пестицидів.

Після закінчення даного етапу ми проводимо фінальний внутрішній аудит с.-г. підприємства з використанням офіційного оціночного листа GlobalGAP і оформляємо заявку на сертифікаційний аудит.

Оформлення заявки та реєстрація в системі GlobalGAP

Проводиться на заключному етапі підготовки до сертифікації. Для цього ми зв'язуємося з акредитованим органом сертифікації, оформляємо заявку, проводимо необхідні процедури і погоджуємо час сертифікаційного аудиту.

Супровід сертифікаційного аудиту

GlobalGAP забороняє проведення консалтингу з підготовки до сертифікації та сертифікаційний аудит одним і тим же особою або однією і тією ж компанією. Але він дозволяє присутність консультанта під час сертифікаційного аудиту. Тому наші фахівці забезпечать Вам консультаційну підтримку під час сертифікації.